Oct 24, 2020, 04:08 pm

News:

Najbliższe spotkanie odbędzie się 19.05.2018 w sobotę od 10 do 15, serdecznie zapraszamy.


UCHWAŁA NR. 1 ZGROMADZENIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO Z DNIA 07.04.2017

Started by Pładogaz, Apr 24, 2018, 02:53 pm

previous topic - next topic
Go Down

Pładogaz

UCHWAŁA NR. 1
ZGROMADZENIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO
Z DNIA 07.04.2017


W SPRAWIE POWOŁANIA DO ŻYCIA STOWARZYSZENIA
O NAZWIE ,,GRY I FANTASTYKA"


Zgromadzenie Założycielskie Stowarzyszenia Gry i Fantastyka uchwala co następuje:

Z dniem 07.04.2017 Zgromadzenie Założycielskie powołuje do życia Stowarzyszenie o pełnej
nazwie ,,Gry i Fantastyka" z siedzibą w Przemyślu, przy ul. Rynek 2.

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie. Za uchwałą głosowało 19 osób.

Go Up